Приложение

Станете Здравен ангел и популяризирайте
ви здравната комуникация!

Как?

чрез подкрепящо членство в регистрираното сдружение Награда за здравни медии.

Превъртете към началото