Условия на конкурса

Регламентът обобщава критериите за оценка, както и спецификациите за оценяване по цялостен начин.

Във връзка с COVID-19, планираното въвеждане на система за онлайн гласуване и текущите университетски проекти условията на конкурса в момента се преразглеждат.

Превъртете към началото