НАГРАДАТА

"Оскар"-ът на комуникацията в областта на здравеопазването

Сайтът Здраве:Angel се присъжда за най-добри постижения в областта на здравната комуникация. Номинираните се избират въз основа на начина, по който здравните теми, кампании или проекти са представени на обществеността. Критериите включват идея, актуалност на темата, изпълнение или ефективност за целевата група. Понастоящем в рамките на проекта се създава мрежа за компетентност на известни партньори за оценка. Наука е показано.

Награда_Health_Angel

Здравето: ангел

Сайтът Здраве:Angel се спонсорира от 2018 г. насам от регистрираната асоциация Health Media Award със седалище в Кьолн...

Award_Science

Наука

Международен Мрежа от носители на награди, партньори за оценка и съдържание е в процес на изграждане....

Award_Jury

Журито

През 2022 г. процесът на подбор на Жури организиран за първи път в цифров вид...

Превъртете към началото