Podmínky výběrového řízení

V předpisech jsou uceleně shrnuta kritéria hodnocení i specifikace hodnocení.

V souvislosti s COVID-19, plánovaným zavedením online hlasovacího systému a probíhajícími univerzitními projekty se v současné době revidují podmínky soutěže.

Přejít na začátek