Kategorie

Přehled kategorií ocenění

V úzké spolupráci s vědeckou komunitou, oceněnými a Cena Health Media Award e.V. při vytváření kategorií ocenění byl formulován závazný hodnotový kód. Tyto etické zásady a pokyny jsou základem vážnosti soutěže. Předem je přezkoumala správní rada a zveřejnila je. Cílem bylo zaměřit se na několik kategorií v soutěži o ceny.

Kategorie ocenění "Classic

Kategorie "B2C kampaň", mezinárodní a národní
Výjimečné holistické komunikační kampaně pro společnosti/produkty z oblasti zdravotnictví (zaměření: komunikační mix).

Kategorie "B2B kampaň", národní
Vynikající komunikační kampaně pro společnosti/produkty z oblasti zdravotnictví (zaměření na cílové skupiny).

Kategorie "Klasická reklama
Budou oceněny reklamní kampaně (inzeráty, plakáty, brožury, televizní spoty, rozhlas, PoS).

Kategorie ocenění "Inovativní

Kategorie "Nejlepší značka
Odměny, např. za vynikající firemní projekty nebo obaly v oblasti komunikace ve zdravotnictví.

Kategorie "Komunikace 4.0
Ocenění inovativních komunikačních konceptů a nových komunikačních metod (kampaně a iniciativy v sociálních médiích, YouTubing, podcasty a obsahový marketing).

Kategorie "Digitální zdraví" (Cena za inovaci)
Odměny společnostem, které vyvinuly aplikace, hlasové asistenty a software, virtuální realitu a umělou inteligenci nebo podobné nástroje pro zlepšení procesů ve zdravotnické komunikaci.

Kategorie ocenění "Speciály

Pandemie COVID 19 formovala zvláštní kategorie od roku 2020: Ať už jde o McDonalds, práci v EDEKA, kampaně #stayathome, očkovací kampaně nebo soukromé dobré skutky: Mnohé věci by měly být ctěny, ba dokonce by měly být ctěny. Možná také nový lék, tančící nemocnice, kampaň nebo očkování s komunikačním významem?

Zvláštní kategorie "Sociální angažovanost" (Cena pro celebrity)
Odměňuje neziskové organizace nebo soukromé osoby za společenskou angažovanost v oblasti zdravotní péče a/nebo za společensky orientovanou neziskovou kampaň v oblasti zdravotní péče/prevence (vzdělávání, rovnost).

Zvláštní kategorie "Podpůrný projekt" (studentská cena)
Oceňuje studentské projekty v oblasti zdravotnictví (financování).

Zvláštní kategorie "Celoživotní dílo
Vyznamenání za dlouholeté úsilí v oblasti podpory zdraví a komunikace.

Zvláštní kategorie "Umění
odměňuje národní i mezinárodní umělecké projekty s odkazem na aktuální společenský problém nebo mimořádný úspěch (např. během pandemie).

Zvláštní kategorie "MVO (mezivládní organizace)
Odměňuje výhradně mezivládní organizace s nadnárodním závazkem v oblasti komunikace o zdraví.

Zvláštní kategorie "Nevládní organizace (nevládní organizace)
Výhradně rozlišuje nevládní organizace (NGO) nebo také nevládní organizace. Mohou to být také zájmové skupiny, které vznikly v rámci občanské společnosti (např. nadace), které nemají veřejný mandát a které se angažují v oblasti komunikace o zdraví na národní nebo mezinárodní úrovni.

Přejít na začátek