Německo jako partner pro hodnocení ceny Health Media Award

Hodnotící partner Německo

Berlín - Mannheim

Ve spolupráci s DHGS-Německou univerzitou zdraví a sportu byl v roce 2021 vypracován první návrh průzkumné akce. Na praktickém příkladu Ceny médií v oblasti zdraví je mimo jiné třeba blíže prozkoumat vliv udělování cen v oblasti komunikace o zdraví na jejich příjemce. Jaký má ocenění/ cena vliv na vítěze? Jakou roli hrají ocenění v komunikaci o zdraví a jaká jsou kritéria dobré komunikace o zdraví?

Ve spolupráci s DHBW a TOVÁRNA NA VÝROBU DECIDERŮ proces hodnocení vstoupí do další fáze na jaře 2022.

Příspěvky na blogu

evaluation_germany

Německo

Tento blog je v současné době připravován s našimi oceněnými. Naše redakce se těší na vaše podněty a návrhy témat.

Přejít na začátek