Zdraví: Anděl předán Kalifornské univerzitě v San Diegu

Na návrh Dr. Pierre-Michael Meier, CHCIO výběrová porota healthmediaaward.com jednala 1. července 2021 a rozhodla se udělit cenu Health:Angel společnosti Zdravotní systém Kalifornské univerzity v San Diegu ocenění. Ocenění je určeno k ocenění vedoucí úlohy univerzity během pandemie COVID 19 a navázání vědecké výměny mezi nejvýznamnějšími výzkumnými institucemi ve Spojených státech amerických a Německu. Zdraví:Anděl byl představen 26. října 2021 v San Diegu.

Zleva doprava: Jeffrey Pan, ředitel pro inovace ve zdravotnictví, Brendan Kremer, provozní ředitel, Prof. Dr. Christopher Longhurst, CMO & CDO a
Dr. Pierre-Michael Meier, CHCIO, generální ředitel ENTSCHEIDERFABRIK

Přejít na začátek