Kategorier

En oversigt over priskategorierne

I tæt samarbejde med det videnskabelige samfund, prisvinderne og den Health Media Award e.V. der blev formuleret en bindende værdikode ved oprettelsen af priskategorierne. Disse etiske principper og retningslinjer underbygger konkurrencens seriøsitet. De blev på forhånd gennemgået af en bestyrelse og offentliggjort. Målet var at fokusere på nogle få kategorier i priskonkurrencen.

Priskategorier "Classic

Kategori "B2C-kampagne", internationalt og nationalt
Ekstraordinære holistiske kommunikationskampagner for virksomheder/produkter fra sundhedssektoren (fokus: kommunikationsmix).

Kategori "B2B-kampagne", national
Fremragende kommunikationskampagner for virksomheder/produkter fra sundhedssektoren (med fokus på målgrupper).

Kategori "Klassisk reklame
Reklamekampagner vil blive præmieret (annoncer, plakater, brochurer, tv-spots, radio, PoS).

Priskategorier "Innovativ

Kategori "Bedste branding
Belønning af f.eks. fremragende virksomhedsprojekter eller emballage inden for kommunikation på sundhedsområdet.

Kategori "Kommunikation 4.0
præmierer innovative kommunikationskoncepter og nye kommunikationsmetoder (kampagner og initiativer på de sociale medier, YouTubing, podcasts og indholdsmarkedsføring).

kategorien "Digital sundhed" (innovationspris)
Belønner virksomheder, der har udviklet apps, stemmeassistenter og software, virtual reality og AI eller lignende til at forbedre processerne inden for kommunikation i sundhedssektoren.

Priskategorier "Særlige tilbud

COVID 19-pandemien har præget de særlige kategorier siden 2020: Uanset om det er McDonalds, arbejde hos EDEKA, #stayathome-kampagner, vaccinationskampagner eller private gode gerninger: Der er mange ting, der bør, ja, som bør æres. Måske også et nyt lægemiddel, et dansende hospital, en kampagne eller en vaccination med kommunikationsrelevans?

Særlig kategori "Socialt engagement" (Celebrity Award)
Belønner nonprofitorganisationer eller privatpersoner for deres sociale engagement inden for sundhedsområdet og/eller en socialt orienteret nonprofitkampagne inden for sundhedsområdet/forebyggelse (uddannelse, ligestilling).

Særlig kategori "Støtteprojekt" (Student Award)
tildeler priser til studenterprojekter inden for sundhedsområdet (finansiering).

Særlig kategori "Lifetime Achievement
hædrer et mangeårigt engagement inden for sundhedsfremme og kommunikation.

Særlig kategori "Kunst
belønner nationale såvel som internationale kunstprojekter med henvisning til et aktuelt socialt spørgsmål eller en særlig præstation (f.eks. under pandemien).

Særlig kategori "IGO (Mellemstatslig organisation)
belønner udelukkende mellemstatslige organisationer med et tværnationalt engagement i sundhedskommunikation.

Særlig kategori "NGO (ikke-statslig organisation)
skelner udelukkende mellem ikke-statslige organisationer (NGO'er) eller også ikke-statslige organisationer. Det kan også være interessegrupper, der er opstået gennem civilsamfundet (f.eks. fonde), som ikke er legitimeret af et offentligt mandat, og som er engageret i sundhedskommunikation på nationalt eller internationalt plan.

Scroll til toppen