Εκτύπωση

Εγγεγραμμένο γραφείο:

Health Media Award International Ltd.
81 Skipper Way 
Σουίτα 304
St. Neots 
PE19 6LT

contact@healthmediaaward.com

Αριθμός εταιρείας: 08542001
Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές που έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλία.

Βραβείο Μέσων Υγείας® και HMA® είναι καταχωρημένα σήματα υπηρεσιών. Η χρήση επιτρέπεται μόνο με γραπτή έγκριση του ιδιοκτήτη του εμπορικού σήματος ή του αντιπροσώπου του.

Μετακινηθείτε στην κορυφή