Όροι ανταγωνισμού

Οι κανονισμοί συνοψίζουν τα κριτήρια αξιολόγησης καθώς και τις προδιαγραφές αξιολόγησης με ολιστικό τρόπο.

Λόγω του COVID-19, της σχεδιαζόμενης εισαγωγής ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και των εν εξελίξει πανεπιστημιακών έργων, οι όροι του διαγωνισμού αναθεωρούνται επί του παρόντος.

Μετακινηθείτε στην κορυφή