Υγεία:Άγγελος για επικοινωνιακή αποκατάσταση αθλητική ικανότητα

Το Αθλητικός σύλλογος Rehab Bad Tölz e.V. προσφέρει τεχνογνωσία αθλητικής επιστήμης για όλους. Έχει προταθεί για το Health:Angel για την ιδιαίτερη επικοινωνιακή του απόδοση και την κοινωνική του δέσμευση.

Μετακινηθείτε στην κορυφή