Υγεία: Άγγελος για το Γερμανικό Ίδρυμα Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Mehr als fünf Millionen Menschen leiden alleine in Deutschland unter Depressionen. Um für die Volkskrankheit zu sensibilisieren und die Situation depressiv erkrankter der verbessern engagiert sich die Stiftung Deutsche Depressionshilfe seit vielen Jahren. Dazu fördert die Stiftung die Forschung und engagiert sich im Bereich Fortbildung sowie bei der Verbesserung der Versorgung. Mit begleitender Öffentlichkeitsarbeit macht die Stiftung auf das Thema aufmerksam und gewinnt zusätzliche Spender für das Anliegen der Deutschen Depressionshilfe. Mit dabei ist auch Schirmherr Harald Schmidt, der sich seit 2008 für die Stiftung engagiert und dem Thema ein prominentes Gesicht gibt. Für die erfolgreichen Kommunikationsmaßnahmen wurde die Stiftung nun mit dem Health Media Award 2021 ausgezeichnet.

Αφήστε μια απάντηση

Μετακινηθείτε στην κορυφή