Επιστήμη

Κατηγορίες και κριτική επιτροπή επιστημονικά αξιολογημένες

Το COVID-19 έχει επίσης αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται τα θέματα υγείας παγκοσμίως. Για να ληφθεί υπόψη αυτή η εξέλιξη, δημιουργείται επί του παρόντος ένα διεθνές δίκτυο νικητών βραβείων, εταίρων αξιολόγησης και περιεχομένου.

Οι εταίροι μας για την αξιολόγηση

evaluation_germany

Γερμανία

evaluation_usa

ΗΠΑ

evaluation_australia

Αυστραλία

evaluation_italia

Ιταλία

Ινστιτούτο Μέλλον

Zukunftsinstitut (ζητήθηκε)

Μετακινηθείτε στην κορυφή