Κατηγορίες

Επισκόπηση των κατηγοριών βραβείων

Σε στενή συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα, τους νικητές των βραβείων και το Health Media Award e.V. κατά τη δημιουργία των κατηγοριών βραβείων διαμορφώθηκε ένας δεσμευτικός κώδικας αξιών. Αυτές οι ηθικές αρχές και κατευθυντήριες γραμμές στηρίζουν τη σοβαρότητα του διαγωνισμού. Εξετάστηκαν εκ των προτέρων από ένα συμβούλιο επιτρόπων και δημοσιεύθηκαν. Ο στόχος ήταν να επικεντρωθούμε σε μερικές κατηγορίες του διαγωνισμού βραβείων.

Κατηγορίες βραβείων "Classic

Κατηγορία "B2C Campaign", διεθνής & εθνική
Εξαιρετικές ολιστικές εκστρατείες επικοινωνίας για εταιρείες/προϊόντα από τον τομέα της υγείας (εστίαση: μείγμα επικοινωνίας).

Κατηγορία "B2B Campaign", εθνική
Εξαιρετικές εκστρατείες επικοινωνίας για εταιρείες/προϊόντα από τον τομέα της υγείας (εστίαση σε ομάδες-στόχους).

Κατηγορία "Κλασική διαφήμιση
Θα βραβευθούν διαφημιστικές καμπάνιες (διαφημίσεις, αφίσες, φυλλάδια, τηλεοπτικά σποτ, ραδιόφωνο, PoS).

Κατηγορίες βραβείων "Καινοτόμος

Κατηγορία "Best Branding
Επιβραβεύσεις, π.χ. για εξαιρετικά εταιρικά έργα ή συσκευασίες στην επικοινωνία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατηγορία "Επικοινωνία 4.0
Βραβεύει καινοτόμες ιδέες επικοινωνίας καθώς και νέες μεθόδους επικοινωνίας (καμπάνιες και πρωτοβουλίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTubing, podcasts & content marketing).

Κατηγορία "Ψηφιακή Υγεία" (Βραβείο Καινοτομίας)
Επιβραβεύει τις εταιρείες που έχουν αναπτύξει εφαρμογές, φωνητικούς βοηθούς και λογισμικό, εικονική πραγματικότητα και τεχνητή νοημοσύνη ή παρόμοια για τη βελτίωση των διαδικασιών στην επικοινωνία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Κατηγορίες βραβείων "Specials

Η πανδημία COVID 19 διαμόρφωσε τις ειδικές κατηγορίες από το 2020: Είτε πρόκειται για McDonalds, είτε για εργασία στην ΕΔΕΚΑ, είτε για καμπάνιες #stayathome, είτε για εκστρατείες εμβολιασμού, είτε για ιδιωτικές καλές πράξεις: Πολλά πράγματα πρέπει, πράγματι πρέπει, να τιμούνται. Ίσως επίσης ένα νέο φάρμακο, ένα νοσοκομείο που χορεύει, μια εκστρατεία ή ένας εμβολιασμός με επικοινωνιακή σημασία;

Ειδική κατηγορία "Κοινωνική δέσμευση" (Βραβείο διασημοτήτων)
Επιβραβεύει μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή ιδιώτες για κοινωνική δέσμευση στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και/ή μια κοινωνικά προσανατολισμένη μη κερδοσκοπική εκστρατεία στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης/πρόληψης (εκπαίδευση, ισότητα).

Ειδική κατηγορία "Έργο υποστήριξης" (Βραβείο φοιτητή)
Βραβεύει έργα φοιτητών στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης (χρηματοδότηση).

Ειδική κατηγορία "Επίτευγμα ζωής
Τιμά τη μακροχρόνια δέσμευση στον τομέα της προαγωγής της υγείας και της επικοινωνίας.

Ειδική κατηγορία "Τέχνη
Επιβραβεύει εθνικά καθώς και διεθνή έργα τέχνης με αναφορά σε ένα επίκαιρο κοινωνικό ζήτημα ή ένα ειδικό επίτευγμα (π.χ. κατά τη διάρκεια της πανδημίας).

Ειδική κατηγορία "IGO (Διακυβερνητικός Οργανισμός)
Επιβραβεύει αποκλειστικά διακυβερνητικούς οργανισμούς με διακρατική δέσμευση για την επικοινωνία στον τομέα της υγείας.

Ειδική κατηγορία "ΜΚΟ (μη κυβερνητική οργάνωση)
Διακρίνει αποκλειστικά μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) ή επίσης μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μπορεί επίσης να πρόκειται για ομάδες συμφερόντων που έχουν προκύψει μέσω της κοινωνίας των πολιτών (π.χ. ιδρύματα), οι οποίες δεν νομιμοποιούνται από δημόσια εντολή και δεσμεύονται για την επικοινωνία στον τομέα της υγείας σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.

Μετακινηθείτε στην κορυφή