Επιστήμη

Κατηγορίες και κριτική επιτροπή επιστημονικά αξιολογημένες

Το COVID-19 έχει επίσης αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούνται τα θέματα υγείας παγκοσμίως. Για να ληφθεί υπόψη αυτή η εξέλιξη, δημιουργείται επί του παρόντος ένα διεθνές δίκτυο νικητών βραβείων, εταίρων αξιολόγησης και περιεχομένου.

Unsere Evaluierungspartner

evaluation_germany

Γερμανία

evaluation_usa

ΗΠΑ

evaluierung_australien

Αυστραλία

evaluierung_italien

Ιταλία

Zukunftsinstitut

Zukunftsinstitut (angefragt)

Μετακινηθείτε στην κορυφή