Καλλιτέχνης

Καλλιτέχνης της Υγείας:Angel (2008 - 2015)

Massimo Bramandi - Υγεία: Angel 2016

Το τρέχον Health:Angel σχεδιάστηκε από τον Massimo Bramandi το 2016.

Μετακινηθείτε στην κορυφή