Categorieën

Een overzicht van de prijscategorieën

In nauwe samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap, de prijswinnaars en de Health Media Award e.V. bij het opstellen van de prijscategorieën werd een bindende waardecode geformuleerd. Deze ethische beginselen en richtsnoeren liggen ten grondslag aan de ernst van de wedstrijd. Zij werden vooraf door een raad van trustees beoordeeld en gepubliceerd. Het doel was zich te concentreren op een paar categorieën in de prijsvraag.

Award categorieën "Klassiek

Categorie "B2C-campagne", internationaal en nationaal
Uitzonderlijke holistische communicatiecampagnes voor bedrijven/producten uit de gezondheidssector (focus: communicatiemix).

Categorie "B2B-Campagne", nationaal
Uitstekende communicatiecampagnes voor bedrijven/producten uit de gezondheidssector (focus op doelgroepen).

Categorie "Klassieke reclame
Er zullen reclamecampagnes worden bekroond (advertenties, affiches, brochures, TV-spots, radio, PoS).

Award categorieën "Innovatief

Categorie "Beste Branding
Beloningen voor bijvoorbeeld uitmuntende bedrijfsprojecten of verpakkingen in de communicatie over de gezondheidszorg.

Categorie "Communicatie 4.0
Awards voor innovatieve communicatieconcepten en nieuwe communicatiemethoden (campagnes en initiatieven in de sociale media, YouTubing, podcasts en contentmarketing).

Categorie "Digitale gezondheid" (innovatieprijs)
Beloont bedrijven die apps, spraakassistenten & software, virtual reality & AI's of dergelijke hebben ontwikkeld om processen in de communicatie in de gezondheidszorg te verbeteren.

Award categorieën "Specials

De COVID 19-pandemie heeft de speciale categorieën sinds 2020 vorm gegeven: Of het nu gaat om McDonalds, werken bij EDEKA, #stayathome campagnes, vaccinatiecampagnes of privé goede daden: Veel dingen moeten, ja moeten worden geëerd. Misschien ook een nieuw medicijn, een dansend ziekenhuis, een campagne of een vaccinatie met communicatierelevantie?

Speciale categorie "Sociaal engagement" (Celebrity Award)
Beloont non-profitorganisaties of particulieren voor hun maatschappelijke inzet op het gebied van gezondheidszorg en/of een maatschappelijk georiënteerde non-profitcampagne op het gebied van gezondheidszorg/preventie (onderwijs, gelijkheid).

Speciale categorie "Ondersteunend project" (Studentenprijs)
Bekroont studentenprojecten op het gebied van de gezondheidszorg (financiering).

Speciale categorie "Lifetime Achievement
Eerbetoon aan langdurige inzet op het gebied van gezondheidsbevordering en communicatie.

Speciale categorie "Kunst
Beloont zowel nationale als internationale kunstprojecten met een verwijzing naar een actueel maatschappelijk vraagstuk of een bijzondere prestatie (bijvoorbeeld tijdens de pandemie).

Speciale categorie "IGO (Intergouvernementele organisatie)
beloont uitsluitend intergouvernementele organisaties met een transnationale inzet voor gezondheidscommunicatie.

Speciale categorie "NGO (niet-gouvernementele organisatie)
onderscheidt uitsluitend niet-gouvernementele organisaties (NGO's) of ook niet-gouvernementele organisaties. Dit kunnen ook belangengroepen zijn die ontstaan zijn uit de civiele samenleving (bijvoorbeeld stichtingen), die niet gelegitimeerd zijn door een overheidsmandaat en zich op nationaal of internationaal niveau inzetten voor gezondheidscommunicatie.

Scroll naar top