Duitsland als evaluatiepartner voor de Health Media Award

Evaluatiepartner Duitsland

Berlijn - Mannheim

In samenwerking met de DHGS-Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport werd in 2021 een eerste ontwerp voor een enquêteactie opgesteld. Onder meer de effecten van de uitreiking van prijzen in de gezondheidscommunicatie op de prijswinnaars moeten nader worden onderzocht met de prijs voor gezondheidsmedia als praktijkvoorbeeld. Wat doet de onderscheiding/prijs voor de prijswinnaars? Welke rol spelen prijzen in de gezondheidscommunicatie en wat zijn de criteria voor goede gezondheidscommunicatie?

In samenwerking met de DHBW en de DECIDERFABRIEK het evaluatieproces zal in het voorjaar van 2022 zijn volgende fase ingaan.

Blog berichten

evaluatie_duitsland

Duitsland

Deze blog wordt momenteel opgezet met onze prijswinnaars. Ons redactieteam kijkt uit naar uw suggesties en voorstellen voor onderwerpen.

Scroll naar top