Concurrentievoorwaarden

In het reglement worden de beoordelingscriteria en de evaluatiespecificaties op een holistische manier samengevat.

In verband met COVID-19, de geplande invoering van een online stemsysteem en lopende universiteitsprojecten worden de wedstrijdvoorwaarden momenteel herzien.

Scroll naar top