Condiții de concurență

Regulamentele sintetizează criteriile de evaluare, precum și specificațiile de evaluare într-o manieră holistică.

Din cauza COVID-19, a introducerii planificate a unui sistem de vot online și a proiectelor universitare în curs de desfășurare, condițiile de concurs sunt în curs de revizuire.

Derulați la început