Kategorier

En översikt över priskategorierna

I nära samarbete med forskarsamhället, pristagarna och Health Media Award e.V. En bindande värdekod formulerades när priskategorierna skapades. Dessa etiska principer och riktlinjer understryker allvaret i tävlingen. De granskades i förväg av en styrelse och offentliggjordes. Målet var att fokusera på några få kategorier i pristävlingen.

Kategorier av utmärkelser "Classic

Kategori "B2C-kampanjer", internationellt och nationellt
Exceptionella holistiska kommunikationskampanjer för företag/produkter inom hälso- och sjukvårdssektorn (fokus: kommunikationsmix).

Kategori "B2B-kampanj", nationell
Utmärkta kommunikationskampanjer för företag/produkter inom hälso- och sjukvårdssektorn (med fokus på målgrupper).

Kategori "Klassisk reklam
Reklamkampanjer kommer att belönas (annonser, affischer, broschyrer, TV-inslag, radio, PoS).

Kategorier av utmärkelser "Innovativ

Kategori "Bästa varumärkesbyggande
Belöningar, t.ex. för enastående företagsprojekt eller förpackningar inom hälsovårdskommunikation.

Kategori "Kommunikation 4.0
Utmärk innovativa kommunikationskoncept och nya kommunikationsmetoder (kampanjer och initiativ i sociala medier, YouTubing, podcasts och innehållsmarknadsföring).

Kategorin "Digital hälsa" (innovationspris)
Belönar företag som har utvecklat appar, röstassistenter och mjukvara, virtuell verklighet och AI eller liknande för att förbättra processerna inom vårdkommunikation.

Utmärkelsekategorier "Specialerbjudanden

Pandemin COVID 19 har format de särskilda kategorierna sedan 2020: Oavsett om det handlar om McDonalds, arbete på EDEKA, #stayathome-kampanjer, vaccinationskampanjer eller privata goda gärningar: Många saker bör, ja, bör hedras. Kanske också en ny medicin, ett dansande sjukhus, en kampanj eller en vaccination med kommunikationsrelevans?

Särskild kategori "Socialt engagemang" (Celebrity Award)
Belönar ideella organisationer eller privatpersoner för socialt engagemang inom hälso- och sjukvården och/eller en socialt inriktad ideell kampanj inom hälso- och sjukvården/prevention (utbildning, jämställdhet).

Särskild kategori "Stödprojekt" (studentpris)
Utdelar studentprojekt inom hälsovårdsområdet (finansiering).

Särskild kategori "Lifetime Achievement
Hedrar ett långvarigt engagemang inom hälsofrämjande och kommunikation.

Särskild kategori "Konst
Belönar nationella och internationella konstprojekt med hänvisning till en aktuell samhällsfråga eller en särskild prestation (t.ex. under en pandemi).

Särskild kategori "IGO (mellanstatlig organisation)
Belönar enbart mellanstatliga organisationer med ett gränsöverskridande engagemang för hälsokommunikation.

Särskild kategori "Icke-statliga organisationer (icke-statlig organisation)
Skiljer sig uteslutande från icke-statliga organisationer (NGOs) eller även från icke-statliga organisationer. Det kan också handla om intressegrupper som uppstått genom det civila samhället (t.ex. stiftelser), som inte är legitimerade av ett offentligt mandat och som engagerar sig i hälsokommunikation på nationell eller internationell nivå.

Bläddra till toppen