Utvärderingsprocess: DHGS-Deutsche Hochschule für Gesundheit und Sport GmbH inbjuder till anbud för universitetsprojekt.

"Nya sätt att kommunicera om hälsa - analys och nya koncept som illustreras av exemplet Health Media Award."är temat för nylanseringen av Health:Angel. En utvärderings- och kvalitetsprocess står också i centrum för de vetenskapliga övervägandena. Projektet övervakas personligen av DHGS ordförande Prof. Dr Franz-Michael Binninger och Prof. Dr Gunnar Mau, vice ordförande för forskning och undervisning.

Lämna ett svar

Bläddra till toppen