Hälsa:Angel anlände till Hamburg

Hälsa: Ängeln landar i Hansastaden. Goda saker kommer till dem som väntar! På grund av COVID-19 och kriget i Ukraina kunde Health:Angel nu överlämnas personligen till KLITSCHKO Ventures GmbH av Grand Jurys ordförande Tony Westwood.

"Jag tycker att det är bra att Deutsche Bahn och Deutsche Telekom hjälper flyktingar med deras lviktiga tjänster stöd",

Tony Westwood berömmer pristagaren KLITSCHKO Ventures.

"Människornas vilja att hjälpa flyktingarna från Ukraina är överväldigande. För att klara av detta har vi bildat ett ideellt GmbH # Vi är alla ukrainare grundad"

tillägger Nicole Steven, marknadschef på KLITSCHKO Ventures GmbH.

Bläddra till toppen